Nieuws


WOZ waarde - maandag 18 april 2016

wat is WOZ

Er wordt momenteel geadverteerd door bedrijven die aanbieden "gratis” voor u de WOZ-waarde van uw huurwoning te laten controleren. 
Ze beweren dat wanneer het lukt de WOZ te verlagen, ook de huur verlaagd wordt en ze bieden aan dit "gratis” voor u te doen. 
Dit verhaal gaat voor huurders van WBV Compaen niet op! 

WOZ-waarde op basis van punten De WOZ-waarde van een woning wordt bepaald door een standaard berekeningsmethode. 
Deze formule wordt door alle Gemeenten gebruikt om de waarde van een woning te bepalen, als basis voor diverse heffingen. 
De WOZ-waarde is verder een bepalende factor in het woningwaarderingssysteem. 
Met het woningwaarderingssysteem wordt de maximaal acceptabele huur voor sociale huurwoningen bepaald. 
Er worden punten toegekend voor de oppervlakte van de woning, een voor- en achtertuin, balkon, de kwaliteit, de staat van onderhoud, de omgeving enz. 
De WOZ-waarde is daarmee een belangrijke factor in het bepalen van de maximaal acceptabele huur. 
Als de WOZ-waarde daalt, dan zal ook de maximaal toelaatbare huur dalen. 

MAAR... 

De huur, die WBV Compaen aan haar huurders doorberekent, ligt tussen de 65% en 75% van de maximaal acceptabele huur. 
De nieuw berekende WOZ-waarde zal voor de woningen van Compaen nooit 25% tot 35% lager uitvallen. 
Uw huur zal met deze berekening nooit verlaagd worden. 

Waarom willen deze bedrijven dan gratis uw WOZ-waarde laten controleren? 
Als de Gemeente constateert dat zij een te hoge WOZ-waarde heeft berekend, is zij gehouden uw kosten te vergoeden van ongeveer € 60,-. 
Om deze vergoeding is het te doen. 
Bij koopwoningen leidt herberekening in de helft van de gevallen tot verlaging van de WOZ. 
Aangenomen wordt dat dit bij huurwoningen ook zo is. 
Als het bedrijf 1000 klanten werft strijkt zij € 30.000,- op met het indienen van deze aanvraag voor de klanten. Makkelijk verdiend voor weinig moeite... Een duur verhaal 
De behandeling van één aanvraag kost de gemeente enkele honderden euro’s; inclusief de vergoeding betekent dit voor 1000 aanvragen een slordige € 300.000,- aan kosten voor de gemeente! 
En u gaat dit later betalen in uw Gemeentelijke belasting. 
Een aanvraag voor herberekening van uw WOZ-waarde levert u geen besparing op; Dit kost u geld. 
Wij adviseren als Huurdersbelangenvereniging NIET op deze aanbieding in te gaan. 
De huur zal niet dalen, de gemeente betaalt de rekening, daarna de bewoners en zij gaan er met de winst vandoor!

Vragen of opmerkingen? Neem contact met ons op via onderstaande formulier, of via mail, hbv@onsbrabantnet.nl

Reacties:

Er zijn nog geen reacties op dit bericht geplaatst.


Reageren:


Terug naar de vorige pagina >