Informatie

 

 ons mailadres is gewijzigd in  info@hbvmierlo.nl
 
Voor alle berichten aan HBV MIERLO  kunt u dit adres gebruiken

 


 
Vergeet u niet zich in te schrijven als lid van de HBV Mierlo
Door de nieuwe wetgeving zijn we hier helaas toe gedwongen om al onze leden opnieuw te benaderen en om hun toestemming te vragen, het lidmaatschap is gratis 

 
 
Lange termijn verkenning wonen Geldrop-Mierlo nu openbaar

veiligheid

in verband met veiligheidseisen en privacywetgeving hebben wij onze site aangepast aan de eisen van de tijd.
Dit kunt u zien boven in de adresbalk, het slotje en het woordje veilig erin en aan de https.
Alle gegevens die u met ons deelt zijn volkomen veilig.

Nieuwsbrieven

wij willen onze leden nog vaker en beter informeren, hiervoor gaan wij een nieuwsbrief in het leven roepen.
Hiervoor moeten we wel beschikken over e-mailadressen. 
Wilt u in het vervolg graag een nieuwsbrief van ons ontvangen, kunt u Mailinglist uw mailadres doorgeven.
 

Ondertekenen van sociaal plan

3-03-2017
Sociaal Planper 1 maart 2017 zijn de verhuiskostenvergoedingen aangepast.

Kijk hier voor de bedragen.


het ondertekenen van prestatieafspraken 2017

klik hier voor de volledige tekst


Energieprestatievergoeding

kijk hiervoor op de site van de huurcommissie

Huurders en verhuurders positief over 

grotere rol huurdersorganisatiesHuurdersorganisaties en corporaties zijn positief over de grotere rol die huurdersorganisaties sinds 

invoering van de Woningwet 2015 hebben. 

De betrokkenen vinden dat de zeggenschap van de huurders hiermee groter is geworden. 

Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Nieuws


WOZ-waarde van uw woning, vanaf 1 oktober openbaar

Kijk hiervoor op de site van de woonbond


 

 

wat is W O Z ? 
06-01-16
Met spoed een woning nodig???

Per 1 januari 2016 geldt er één urgentieregeling voor sociale huurwoningen in stedelijk gebied Eindhoven, waar Geldrop - Mierlo ook onder valt. Kijk hier hoe deze regeling in elkaar zit en of u hiervan gebruik kunt maken. Folder Urgentie.

 
 
15-10-2015
 

 
Zonnepanelen
 

 

Binnenkort start WBV Compaen in Mierlo met een pilotproject.

 

 
In Mierlo zullen 10 woningen worden voorzien van zonnepanelen.
 
Deze woningen worden gemonitord om te zien welk rendement deze panelen opleveren.
 
Volgend jaar 2016 zullen in Mierlo-Hout ook 10 woningen worden voorzien van zonnepanelen ook deze zullen blijvend worden gemonitord.
 
Bij een goed resultaat zal de WBV Compaen ook andere woningen gaan voorzien van zonnepanelen al gelang naar behoefte van bewoners.
 

 Nieuwe wetgeving per 01-01-2015


Inkomens- en huurgrens: de regels per 2015  

De inkomensgrens voor toewijzing van sociale huurwoningen stijgt per 1 januari 2015 van 34.678 naar 34.911 euro. Dat maakte minister Blok bekend in de jaarlijkse circulaire met de voorwaarden voor de huurtoeslag en toewijzing van sociale huurwoningen. Daarin staan ook de inkomensgrenzen voor de inkomensafhankelijke huurverhoging en wijzigingen in de huurtoeslag.

Liberalisatiegrens: 

De liberalisatiegrens voor toewijzing van sociale huurwoningen (de grens die bepaalt of een woning in de sociale of vrije sector valt) gaat per 1 januari 2015 omhoog van 699,48 euro naar 710,68 euro. De liberalisatiegrens wordt op zijn vroegst 1 januari 2016 voor drie jaar bevroren.710,68 euro is ook de maximale huurgrens om in aanmerking te komen voor huurtoeslag. Voor jongeren onder 23 jaar mag de maandhuur in 2015 maximaal 403,06 euro zijn om huurtoeslag te kunnen krijgen. In 2014 was dat 389,05 euro.

Inkomensafhankelijke huurverhoging: 

Voor huishoudens in gereguleerde huurwoningen met een gezamenlijk inkomen boven de toewijzingsgrens mag de huur extra omhoog bij de jaarlijkse huurverhoging. De overheid gaat bij het vaststellen van de inkomensafhankelijke huurverhoging uit van het inkomen en de toewijzingsgrens van twee jaar geleden: Voor huishoudens met een inkomen tussen 34.229 euro en 43.786 euro geldt een maximaal toegestane huurverhoging van het basishuurverhogingspercentage plus 0,5 procent. Voor huishoudens met een inkomen van meer dan 43.786 euro geldt een maximaal toegestane huurverhoging van het basishuurverhogingspercentage plus 2,5 procent.
Het inkomensafhankelijk huurbeleid geldt in 2015 voor het laatst. In het voorjaar van 2015 komt de minister met een voorstel voor een huursombenadering.

Huurtoeslag: 

In de Wet op huurtoeslag (Wht) verandert de leeftijd waarop toeslagontvangers te maken krijgen met de regeling voor gepensioneerden, doordat de pensioengerechtigde leeftijd vanaf 2013 stapsgewijs omhoog gaat. Omdat de pensioengerechtigde leeftijd in 2015 65 jaar en drie maanden is, geldt de regeling voor huurders vanaf deze leeftijd.


http://meldpunt.omroepmax.nl/uitzending/tijd-voor-meldpunt-hallo-nederland-vrijdag-27-februari-2015/