Voorstelling van HBV Mierlo

 Wist u dat
-                     er een actieve Huurders Belangen Vereniging is in Mierlo
-                     dat onze vereniging officieel bestaat sinds 1982
-                     dat onze vereniging meer dan 450 betalende leden telt
-                     dat we om die reden sterk staan te opzichte van de verhuurders 

Voor wie is de Huurders Belangen Vereniging er eigenlijk?
De huurders Belangen Vereniging is een vereniging voor alle huurders, dus ook voor huurders van pensioenfondsen en particulieren verhuurders. Ook huiseigenaren, die in een rij met huurwoningen wonen profiteren mee van de initiatieven  van onze vereniging. Bijvoorbeeld als het gaat om kwaliteit van de omgeving, de achterpaden, gezamenlijke aanpak van een blok woningen bij groot onderhoud, buurtpreventie, enz enz. 

Wie kunnen er lid worden van de Huurders Belangen Vereniging?
Zowel huurders als huiseigenaren kunnen lid worden. De reden daarvoor hebben we reeds aangegeven. 

Wat is het belang van een lidmaatschap voor u ?
Naast uw eigen belang als huurder geeft u als lid ook aan solidair te zijn met de anderen.Je zou kunnen zeggen: "samen staan we sterk ". Zeker in deze tijd telt dat weer. 

Hoe hoog is het lidmaatschrapbedrag? 
Het lidmaatschapsbedrag bedraagt slechts € 3,-- per  jaar. 

Wat doet de Huurders Belangen Vereniging?
  -                     We zorgen voor inspraak bij de verhuurders met name door het sluiten van een convenant                                       ( contract) over de inspraakpositie.
  -                     De Huurders Belangen Vereniging wordt in wezen bij alle beleidsbeslissingen van de sociale                                  verhuurder betrokken
  -                     We overlegt dan ook regelmatig met de verhuurders
  -                     We zorgen ook voor inspraak bij de jaarlijkse huurverhoging
  -                     Inspraak bij en controle over de uitvoering van groot onderhoudsprojecten
  -                     Verbetering van eventuele knelpunten in het dagelijks onderhoud
  -                     Bemiddeling bij problemen met de verhuurder, ondersteunen bij verzoekschriften voor                                            klachtencommissie of huurcommissie.
  -                     Uitzetten van verbeteringsbeleid 

Hoe kunt u lid worden van de Huurders Belangen Vereniging?
Door U aan te melden bij onze secretaris, of per hier per mail.
Dan bent u voor € 3.-- lid van de HBV voor 1 jaar.