Stichting Huurdersbelangen Geldrop Mierlo

Stichting Huurdersbelangen Geldrop - Mierlo
Vergaderadres:
Wijkhuis Oranjeveld
Jan van Amstelstraat 1 Geldrop
Secretariaat: Haagwinde 6
5731  WD  Mierlo
Kamer van Koophandel: 17203993
banknummer: NL86RABO 0136647839
S.H.G.M. vertegenwoordigt de huurders van Geldrop en Mierlo bij het overleg met de gemeente en de verhuurders, Woonbedrijf, Wooninc, Compaen en particuliere verhuurders.
Men vergadert 1 keer per maand, en 2 keer per jaar met de wethouder volkshuisvesting van Geldrop - Mierlo.
 
 
Volgens de statuten zijn er te verdelen:
 
 
2 zetels voor de huurders van Woonbedrijf
2 zetels voor de huurders van Wooninc
2 zetels voor de huurders van Compaen
3 zetels voor de particuliere huurders

 
In totaal dus 9 zetels 

De samenstelling van het bestuur is momenteel als volgt:

namens de huurders van Woonbedrijf:     Cor van Dee, Jessica Swinkels
namens de huurders van Wooninc:          Gé Sars, 1 zetel vacant
namens de huurders van Compaen:        Jo Klink (penningmeester) en Frans van Grunsven (secretaris)

namens de particuliere huurders:             Jos van Breemen (voorzitter), 1 zetel vacant

We zouden graag de vacante vacatures invullen van de betreffende verhuurders.

Vergelijking energielabels van verhuurders in Geldrop - Mierlo

er zijn enorme verschillen in de energielabels.

kijk op deze site. (wordt een nieuwe pagina gedownload )