Stichting Huurdersbelangen Geldrop Mierlo

Stichting Huurdersbelangen Geldrop - Mierlo
Vergaderadres:
Wijkhuis Oranjeveld
Jan van Amstelstraat 1 Geldrop
Secretariaat: Haagwinde 6
5731  WD  Mierlo
Kamer van Koophandel: 17203993
banknummer: NL86RABO 0136647839
S.H.G.M. vertegenwoordigt de huurders van Geldrop en Mierlo bij het overleg met de gemeente en de verhuurders, Woonbedrijf, Wooninc, Compaen en particuliere verhuurders.
Men vergadert 1 keer per maand, en 2 keer per jaar met de wethouder volkshuisvesting van Geldrop - Mierlo.
 
 
Volgens de statuten zijn er te verdelen:
 
 
2 zetels voor de huurders van Woonbedrijf
2 zetels voor de huurders van Wooninc
2 zetels voor de huurders van Compaen
3 zetels voor de particuliere huurders

 
In totaal dus 9 zetels 

Er is momenteel de volgende samenstelling:

namens de huurders van Woonbedrijf :Martin Deen  ,1 zetel vacant
namens de huurders van Wooninc: Gé Sars, 1 zetel vacant
namens de huurders van Compaen: Jo Klink en Frans van Grunsven

namens de particuliere huurders: Gerrit de Bruijn, Ria Weel, Jos van Breemen

We zouden graag de vacante vacatures invullen van de betreffende verhuurders.

Vergelijking energielabels van verhuurders in Geldrop - Mierlo

er zijn enorme verschillen in de energielabels.

kijk op deze site. (wordt een nieuwe pagina gedownload ) 

Nieuwsbrief 4 lokaal platform wonen

Hier neem Stichting Huurders Geldrop Mierlo  ook aan deel.