acties

Stop verstrekking inkomensgegevens huurders

11 februari 2016

De Woonbond eist dat minister Blok alle voorbereidingen staakt voor het verstrekken van inkomensgegevens van huurders. 
Wanneer de minister hieraan geen gehoor geeft, overweegt de Woonbond een kort geding aan te spannen. 
De Raad van State oordeelde vorige week dat de Belastingdienst de afgelopen drie jaar ten onrechte inkomensgegevens heeft gedeeld met verhuurders.

‘Zolang de wetswijziging niet door de Eerste Kamer is behandeld en goedgekeurd, mogen er geen inkomensgegevens worden verstrekt. 
En dus ook niet worden verzameld en klaargezet voor verzending, 
De portal waar verhuurders zich kunnen aanmelden voor informatie, moet dan ook dicht’, stelt Woonbonddirecteur Ronald Paping.

Middeninkomens de klos
De Woonbond wijst erop dat veel middeninkomens met een inkomen boven € 34.000,- de afgelopen drie jaar enorme extra huurverhogingen hebben gekregen, terwijl de huur die zij betalen vaak al erg hoog is. 
Paping: ‘Het gaat om veel gevallen om huishoudens die al een forse huur betalen en niet genoeg verdienen om de hoge huurprijzen in de vrije sector te betalen.’
 De Woonbond onderzoekt de juridische mogelijkheden voor huurders die de extra huurverhoging willen terugvorderen, nu blijkt dat deze extra inkomensafhankelijke huurverhoging op onrechtmatige basis is doorgevoerd.Huurverhoging 2016
In 2016 wil Blok opnieuw een inkomensafhankelijke huurverhoging vragen. Daarvoor moet de Eerste Kamer eerst een wetswijziging goedkeuren.
 De Woonbond vindt dat de inkomensafhankelijke huurverhoging dit jaar niet mag doorgaan.Geen inkomensafhankelijke huurverhoging
Paping: ‘Het is verstandiger om dit jaar pas op de plaats te maken en na te denken over een systeem waarbij niet alle bescheiden middeninkomens die een forse huur betalen als scheefwoner worden aangemerkt.’ 
De Woonbond ziet de uitvoering hiervan liever bij de Belastingdienst liggen dan bij de verhuurder. 
Inkomenspolitiek bedrijven is een taak van de overheid, niet van verhuurders. Op deze manier hoeven er ook geen privacygevoelige inkomensgegevens worden gedeeld door de Belastingdienst en wordt het systeem van jaarlijkse huurverhogingen niet nodeloos ingewikkeld.


 05-03-2015 

 
TV uitzending
 
 
klik hier voor een tv uitzending van omroep Max van 27 februari. 

 
24-02-2015
Corporaties zwemmen in het geld door enorme huurverhogingen
 
 

Woningcorporaties hebben 6,6 miljard euro meer aan huur binnengehaald door de hoge huurverhogingen. Dat blijkt uit een brief die minister Blok vandaag aan de Tweede Kamer stuurde.

Door de invoering van het huurbeleid waardoor de huren ver boven inflatie konden stijgen, zijn de inkomsten van corporaties fors gegroeid. Daar komt de huurverhoging van 2014 nog eens bij. Dit jaar kunnen de huren voor het derde jaar op rij boven inflatie stijgen. 

 

PvdA-Tweede Kamerlid Jacques Monasch roept corporaties op basis van de cijfers op waar mogelijk af te zien van huurverhogingen en te investeren in de bouw van nieuwe sociale huurwoningen. De Woonbond, die momenteel onder de noemer ‘Blokkeer de huurverhoging’ actie voert tegen de huurstijgingen, steunt de oproep aan corporaties. Wel wijst de belangenvereniging van huurders erop dat de politiek zelf ook een belangrijke rol speelt in het aanpakken van de torenhoge huurstijgingen. ‘Dit bevestigt dat corporaties er warm bij zitten. Corporaties worden steeds rijker en huurders steeds armer. De maat is vol.’ Zegt Ronald Paping, directeur van de Nederlandse Woonbond. De Woonbond roept corporaties op te stoppen met het vragen van huurverhogingen die ver boven inflatie liggen. Paping: ‘Dat daar meer dan genoeg ruimte voor is, is nu wel duidelijk.’

Politiek ingrijpen

Ook de politiek moet in actie komen, vindt de Woonbond. ‘Dit huurbeleid moet van tafel. We hebben gezien waar het toe geleid heeft: een huurstijging van bijna 10% in twee jaar tijd en steeds meer huurders die financieel in de problemen raken, terwijl corporaties binnenlopen,’ aldus Paping.

Woonbond in actie tegen huurverhoging 

De Woonbond is een actie begonnen waarin ze politiek én verhuurders oproepen een einde te maken aan de enorme huurstijgingen. Via stophuurverhoging.nl is deze oproep in korte tijd al zo’n 20.000 keer ondertekend. 

 


 

23-02-2015

Corporaties steunen actie tegen huurverhoging

Twee corporaties steunen de actie van de Woonbond en tal van huurdersorganisaties tegen de enorme huurverhogingen.                

Beter Wonen en Wooncompagnie steunen de oproep van de Woonbond aan politiek en verhuurders om een eind te maken aan de huurverhogingen die vér boven inflatie liggen.


 

Corporatie Beter Wonen uit Almelo geeft zelf het goede voorbeeld. De corporatie voert een inflatievolgend huurbeleid en directeur Peter van der Hout tekende de petitie tegen de huurstijgingen. Van der Hout roept andere corporaties op de actie ook te ondersteunen en roept minister Blok op tot `realiteitsbesef`. Ook de Noord-Hollandse corporatie Wooncompagnie steunt de actie. ´Wooncompagnie zet in op betaalbare huren, kiest bewust voor een gematigde huurverhoging en steunt deze campagne van de Woonbond´, schrijft de corporatie op haar website. De Woonbond is een maand geleden de petitie tegen de huurverhoging begonnen. Inmiddels hebben zo´n 19.000 mensen de petitie getekend. 

Stijgende huren

Door het huidige huurbeleid kunnen de huren voor het derde jaar op rij vér boven inflatie stijgen. De afgelopen twee jaar stegen de huren gemiddeld bijna tien procent. Steeds meer huurders raken financieel in de problemen door deze huurstijgingen. 

 

   


 

Armoede door enorme huurstijgingen

AMSTERDAM (ANP) - Er is sprake van enorme huurstijgingen, vooral wanneer een huurwoning vrijkomt. In 2014 steeg de huur voor de nieuwe bewoner gemiddeld 22,6 procent. Steeds meer huurders zitten financieel in de knel. Het aantal huisuitzettingen steeg in 2013 met 8 procent ten opzichte van het jaar ervoor.

Dit stelt de Woonbond die vrijdag de campagne Blokkeer de huurverhoging start. De huurstijgingen Liggen ver boven de inflatie. Juist de corporaties die voor een bestand aan betaalbare woningen zouden moeten zorgen, verhogen de huren sterker dan particuliere verhuurders. In de gereguleerde sector verhoogden de corporaties de huren vorig jaar gemiddeld 4,7 procent, terwijl het in de Particuliere sector bleef bij een stijging van 3,8 procent.

Blokkeer de huurverhoging

Corporaties beloven minder hoge huurstijgingen

Corporaties beloven meer rekening te houden met de betaalbaarheid van de huren. Dat blijkt uit een enquête van Aedes-Magazine. Minder corporaties dan vorig jaar zijn van plan de huren te verhogen om de verhuurdersheffing te betalen (66 procent in 2015, 80 procent in 2014). Daarnaast zegt bijna de helft de maximale ruimte voor huurverhoging niet te gaan gebruiken (18 procent in 2014).

Sinds 2012 peilt Aedes-Magazine jaarlijks de mening van directeur-bestuurders van corporaties over (ontwikkelingen in) de sector. In totaal vulden 146 bestuurders de enquête in, dat is 41 procent van alle bestuurders. De Woonbond vindt dat verhuurders alles op alles moeten zetten om huren betaalbaar te houden.

De maximale basishuurverhoging ligt dit jaar op 2,5 procent, maar de huurstijging kan inkomensafhankelijk oplopen tot 5 procent. De Woonbond gaat actievoeren tegen nieuwe gigantische huurverhogingen. De afgelopen twee jaar stegen de huren bij corporaties bijna tien procent. Veel huurders zitten financieel in de knel door deze gigantische huurstijgingen. In december vorig jaar bleek uit cijfers van het Centraal Fonds Volkshuisvesting dat de financiële situatie van corporaties sterk verbeterd is. De ruimte om huren niet opnieuw enorm te laten stijgen is er dus. Komende zaterdag houdt de Woonbond een actiecafé om samen met tientallen huurdersorganisaties plannen te maken voor acties om een nieuw jaar aan enorme huurstijgingen tegen te houden.

Blokkeer de huurverhoging

Zaterdag 24 januari start ook de campagne ‘Blokkeer de huurverhoging’. Lidorganisaties van de Woonbond kunnen zich nog aanmelden voor het actiecafé in Café Stairway to Heaven in Utrecht. De Woonbond richt haar campagne op politiek en verhuurders. De Woonbond wil dat het huurbeleid wordt aangepast waardoor verhuurders niet zulke hoge huurverhogingen kunnen vragen. Maar verhuurders hoeven de ruimte die er nu is ook niet zo ruim te benutten. ‘Verhuurders en de politiek hebben beide hun verantwoordelijkheid voor betaalbare huren,’ aldus Woonbonddirecteur Ronald Paping. ‘Het is tijd dat ze die nu ook nemen.’

26-01-2015

Steeds minder huurders wonen betaalbaar

Het aantal betaalbare huurwoningen is de afgelopen jaren enorm afgenomen. Sociale huurwoningen worden steeds vaker aangeboden met een huur net onder de liberalisatiegrens (€ 710,68 in 2015). Vooral huurders met recht op huurtoeslag komen hierdoor in de problemen, omdat de huurtoeslag meestal alleen de huur tot de aftoppingsgrens dekt.

Minister Blok en de Tweede Kamer willen corporaties opnieuw verplichten om huurders met huurtoeslag goedkopere woningen aan te bieden. Tot 2008 was dat verplicht, maar deze wetgeving is afgeschaft. Corporaties kregen wel de opdracht om huurders met de laagste inkomens ‘passende’ woningen aan te bieden. Vijf jaar later kunnen we de conclusie trekken dat corporaties zich hier niets van hebben aangetrokken en dat het aantal ‘dure scheefwoners’ in enkele jaren tijd is verdubbeld.

Dure scheefwoners zijn huurders met recht op huurtoeslag en een huur boven de aftoppingsgrens (€ 576,87 voor 1- en 2-persoonhuishoudens en € 618,24 voor grotere huishoudens). Boven die grens krijgen huurders slechts in uitzonderingsgevallen nog huurtoeslag. In 2002 was het aantal dure scheefwoners 183.000, 6,1% van het totaal aantal huurders. In 2012 was dit aantal gestegen tot 378.000, 12,6% van het totaal. Hierbij heeft een steeds groter aantal huurders een huur boven de liberalisatiegrens. Deze groep groeide in dezelfde periode van 53.000 tot 89.000. Zij hebben helemaal geen recht op huurtoeslag, hoewel zij gezien hun inkomen daarvoor wel in aanmerking zouden komen.

Verdienen aan laagste inkomens

Corporaties zijn opgericht om voor betaalbare huurwoningen te zorgen. Uit deze cijfers blijkt echter dat zij de afgelopen jaren vooral verdiend hebben aan huurders met de laagste inkomens. Mensen met huurtoeslag moesten fors meer betalen als zij een nieuwe woning betrokken, een stijging die vaak niet door de huurtoeslag werd gedekt. Nadat de verplichting om huurtoeslagontvangers passende woningen toe te wijzen verviel, hebben corporaties vooral aan hun eigen portemonnee gedacht. Vrijwel geen enkele corporatie stuurde de afgelopen jaren op inkomen bij toewijzing, als het ging om huurtoeslagontvangers. Omdat er bijna geen woningen onder de aftoppingsgrens werden aangeboden, kwamen deze huurders in grote aantallen in te dure woningen terecht.Nieuwe wetgeving hard nodig

Volgens de Woonbond is nieuwe wetgeving hard nodig. Woonbonddirecteur Ronald Paping: "De minister moet afdwingen dat huurtoeslagontvangers een passende, betaalbare woning toegewezen krijgen, want corporaties hebben bewezen die verantwoordelijkheid niet te kunnen dragen. Ze wijzen de woningen veel te duur toe, zodat veel huurders onder de armoedegrens zakken.” Het is natuurlijk wel belangrijk dat er bij nieuwe wetgeving voldoende woningen beschikbaar blijven voor huurtoeslagontvangers. 

Corporaties zullen daarvoor de huren voor de laagste inkomens moeten aftoppen tot een betaalbaar niveau.


De huren kunnen dit jaar opnieuw ver boven inflatie stijgen. Afhankelijk van het inkomen van de huurder mogen verhuurders in de sociale huursector de huren tussen de 2,5 en 5 procent verhogen.

De Woonbond gaat actie voeren tegen de hoge huurstijgingen, en houdt op zaterdag 24 januari een actiecafé in Stairway to Heaven in Utrecht. Samen met lidorgansiaties gaat de Woonbond acties plannen tegen de huurverhoging.

De actiebijeenkomst is ook het startsein voor een landelijke petitie. Op deze manier willen we de druk op het kabinet én verhuurders opvoeren om te stoppen met gigantische huurverhogingen en te kiezen voor betaalbare huren. De afgelopen twee jaren zijn huurders geconfronteerd met enorme huurstijgingen. De huren stegen in deze periode gemiddeld bijna tien procent. Steeds meer huurders zitten dan ook financieel in de knel. De Woonbond voert daarom actie tegen het derde jaar aan gigantische huurverhogingen.

De Woonbond roept lidorganisaties op zich aan te melden voor het actiecafé. Van 10:00 tot 14:00 uur worden er actieplannen gemaakt. Kom ook naar het actiecafé en zet betaalbaar huren op de agenda van politiek en verhuurders!


Nieuw puntensysteem ramp voor aanbod sociale huurwoningen

De Nederlandse Woonbond en de Huurdersvereniging Amsterdam slaan alarm over de dreigende huurstijgingen in Amsterdam en andere schaarstegebieden. Naast corporatiewoningen zullen vooral woningen in de particuliere sector snel in prijs stijgen.


Door het voorstel van minister Blok om het puntensysteem (Woningwaarderingsstelsel) voor het bepalen van de maximale huurprijs te veranderen, kunnen de huren van het aanbod in populaire wijken fors stijgen. De Tweede Kamer debatteert 17 december over het nieuwe puntensysteem.

In het gewijzigde puntenstelsel telt de WOZ-waarde van de woning mee. Bij huurderswisselingen stijgt de huur fors bij woningen met een hoge WOZ-waarde. Deze hangt sterk samen met schaarste op de woningmarkt. Zowel woningcorporaties als particulieren mogen bij nieuwe verhuring de hogere maximale huur vragen. Bij woningcorporaties gaan gemeenten en huurdersorganisaties afspraken maken over de gevraagde huurprijzen; bij particuliere verhuurders is dit niet mogelijk en zij hebben daarom vrij spel om de ruimte voor huurverhogingen volledig te benutten.

Woningen uit sociale voorraad

Óók de gemeente Amsterdam verwacht dat in de particuliere sector meestal de hoogst haalbare huurprijs zal worden gevraagd. De mogelijkheden tot liberalisatie zullen volop worden benut. Woningen met een maximale huur boven de liberalisatiegrens (€ 710,68) vallen niet meer onder het puntensysteem waardoor de verhuurder kan vragen wat hij wil.

Afname betaalbare woningen

Door de WOZ-waarde mee te tellen in het puntensysteem verdwijnen in Amsterdam veel huurwoningen uit het betaalbare aanbod. Van de 89.000 particuliere huurwoningen is momenteel 36 procent geliberaliseerd. Door het voorgestelde puntenstelsel van minister Blok kan dit de komende jaren verdubbelen. Het gevolg is afname van het aanbod betaalbare (sociale) woningen voor lagere en middeninkomens, toenemende segregatie en daardoor een sociaal – en economisch gedeeld Amsterdam. Ontwikkelingen waarop niemand in Amsterdam zit te wachten. De Woonbond en de Huurdersvereniging Amsterdam roepen de Kamer dan ook op niet in te stemmen met het vernieuwde puntensysteem.