Informatie

Aanpassingen website 2-2-2020

Beste huurders,


De Huurdersbelangenvereniging is er voor u als huurder.
We zijn betrokken bij de bespreking van  beleid op velerlei gebied waar u als huurder mee te maken krijgt. We zijn ook lid geworden van de Woonbond, waardoor we ook landelijk  tijdig op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen.

U kunt als huurder ook gratis lid worden van onze organisatie.
We vinden het fijn als u lid zou worden. We zijn er heel trots op dat veel huurders al lid zijn geworden.
U mag ons dan ook altijd benaderen als u vragen heeft. 
 
Huur per 1 juli 2021/ Huurbevriezing:

U bent er inmiddels door Compaen van op de hoogte gesteld dat er dit jaar op 1 juli geen huurverhoging zal plaatsvinden. Voor u als huurder is dat een fijn bericht. 
Compaen zal echter belangrijke plannen die ze al gepland hebben, langer moeten uitstellen. Want u weet wellicht wel dat 100% van al het geld dat de corporatie uitgeeft door u betaald zal moeten worden. 
Wij zeggen altijd: "De corporatie dat bent u gewoon zelf" Met andere woorden: alles wordt door ons samen betaald.

Als voorbeeld voor de investeringen: er zijn dringend nieuwe woningen nodig, want intussen solliciteren meer als 1000 mensen gemiddeld naar één huurwoning in Mierlo. De kans dat u de woning krijgt is daarom heel erg klein! Wij stellen al jaren: die kans is veel te klein geworden.
Daar zal echt verandering in moeten komen.
Overigens ook in de gemakzuchtige houding die de gemeente daarin inneemt. Wij ervaren al jaren, dat ze het allemaal wel goed vinden zo.
Maar voor de bouw van die nieuwe woningen moet er wel geld zijn, veel geld.
En er is veel geld nodig voor de verduurzaming van de woningen. Want: energiekosten zijn ook woonkosten.
En: jaarlijks draagt Compaen per woning meer als € 1000 af aan belasting, namens u. Die draagt u bij, zonder dat u er wellicht weet van heeft.
 
Daarom is het allemaal niet zo eenvoudig om te juichen als er een huurbevriezing is. Daar zitten veel meer facetten aan als u wellicht denkt.
 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
EENMALIGE HUURVERLAGING:
 
U heeft intussen een brief van Compaen ontvangen hoe deze regeling in elkaar steekt. En er is door Compaen een selectie gemaakt van de huurders die hiervoor in aanmerking komen. Huurders die in 2020 , een inkomensdaling hebben gekregen zullen zelf moeten onderzoeken of een huurverlaging tot de mogelijkheden hoort.

Als u daar meer over wil weten en wil uitzoeken of u in aanmerking komt. Klik hier dan op.


 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  

Nieuw mailadres 31-12-2019

Ons mailadres is gewijzigd in

info@hbvmierlo.nl; telefoon: 0492 662300

Voor alle berichten aan HBV MIERLO kunt u dit adres gebruiken.

Lidmaatschap 31-12-2019

Vergeet u niet zich in te schrijven als lid van de HBV Mierlo !

Het lidmaatschap is gratis;

info@hbvmierlo.nl

U kunt zich inschrijven door ons een mail te sturen met uw gegevens:
naam:
adres:
postcode:
telefoonnummer:
emailadres:
handtekening:

Wij vinden het fijn als u uw emailadres ook zou willen invullen.
We kunnen u dan ook digitaal op de hoogte houden van de belangrijkste zaken.

Onderzoek 31-12-2019

Lange termijn verkenning wonen Geldrop-Mierlo nu openbaar

Lees hier het rapport: Woningbehoefte onderzoek Geldrop-Mierlo.

Veilige website 31-12-2019

Veiligheid

In verband met veiligheidseisen en privacywetgeving hebben wij onze site aangepast aan de eisen van de tijd zoals te zien is in de adresbalk die begint met https en het slotje aan de rechterkant.
Alle gegevens die u met ons deelt zijn volkomen veilig.

Nieuwsbrieven 31-12-2019

Nieuwsbrieven

Wij willen onze leden nog vaker en beter informeren. Hiervoor gaan wij een nieuwsbrief in het leven roepen die per mail zal worden verzonden.
Wilt u in het vervolg graag een nieuwsbrief van ons ontvangen ?
Schrijf u dan hier in.

Sociaal Plan 3-3-2017

 Sociaal Plan

Lees hier het Sociaal Plan.
Het sociaal plan is een document, waarin u de randvoorwaarden kan vinden bij groot onderhoud en renovatie van uw huurwoning. Plan is geldig tot 2022. Dan wordt een nieuw opgesteld.

Verhuiskostenvergoeding 1-3-2017

Nieuwe verhuiskostenvergoeding vanaf 1 maart 2017;

nu nog geldig

Lees hier de details van de nieuwe verhuiskostenvergoeding.

Prestatieafspraken 31-12-2019

Nieuwe prestatieafspraken met de gemeente en de corporaties.

Lees hier de details van de prestatieafspraken met de gemeente en met de corporaties uit de gemeente voor 2021.

Energieprestatievergoeding 31-12-2019

Nieuwe Energieprestatievergoeding.

Lees hier de details van de energieprestatievergoeding op de site van de huurcommissie.

WOZ waarde 31-12-2019

WOZ-waarde van uw huurwoning is openbaar.

Lees hier de details van op de website van de Woonbond.

Wat is WOZ ?

Lees hier een uitleg.

Urgentieregeling 6-1-2016

Met spoed een woning nodig???

Er is een urgentieregeling voor sociale huurwoningen in stedelijk gebied Eindhoven, waar Geldrop-Mierlo ook onder valt.


Kijk hier op de website van de gemeente Geldrop-Mierlo.

Kijk hier in de kleine folder Urgentie hoe de regeling in elkaar zit en of u hiervan gebruik kunt maken.

Regelgeving 1-1-2015


Inkomens- en huurgrens: 


 

Huurprijs

Als de huurprijs gelijk is aan het bedrag in de eerste kolom, krijgt een huishouden geen huurtoeslag meer als het inkomen hoger is dan … 

 

Eenpersoons

Tweepersoons

Drie- en meerpersoons

€ 432,52

€ 23.762
(€ 24.467)

€ 30.931
(€ 32.322)

€ 30.931
(€ 32.322)

€ 619,01

€ 28.950
(€ 28.892)

€ 37.761
(€ 37.951)

 

€ 663,40

 

 

€ 39.223
(€ 39.157)

€ 737,14

€ 31.826
(€ 31.346)

€ 37.761*
(€ 41.075)

€ 39.223*
(€ 41.075)


 Huurtoeslag
 
 
Omdat een meerpersoonshuishouden tot de AOW-leeftijd boven de aftoppingsgrens geen extra huurtoeslag meer krijgt, geldt voor hen dat zij in de praktijk al geen huurtoeslag meer krijgen als de huur hoger is dan de aftoppingsgrens.

De tabel laat zien wat het maximale inkomen is waarbij een huurder nog huurtoeslag krijgt, als de huur gelijk is aan het bedrag in de eerste kolom. Voorbeeld: een eenpersoonshuishouden in een woning van 432,52 euro, krijgt geen huurtoeslag meer als zijn of haar inkomen hoger is dan 23.762 euro. Bij dat inkomen is de eigen bijdrage namelijk gelijk aan 432,52 euro. Het bedrag tussen haakjes geldt voor ouderen vanaf de AOW-leeftijd.

 
 Liberalisatiegrens

De liberalisatiegrens voor toewijzing van sociale huurwoningen (de grens die bepaalt of een woning in de sociale of vrije sector valt) is 699,48 euro naar 737.14 euro. 
 
Huurverhoging

Dit jaar vindt geen huurverhoging plaats. Men noemt dat dan een huurbevriezing. Dit is gebeurd op last van de Tweede Kamer, die het nu niet gepast vindt, om de huren te verhogen. Zie ook de tekst bovenaan in de homepage.