Informatie

Aanpassingen website 2-2-2020

Wijzigingen aan de website

Wij zijn verheugd te kunnen mededelen dat er iemand bereid is gevonden de website up to date te houden.
Tevens zal de opmaak van de website hier en daar worden aangepast met het doel alles nog duidelijker te maken.
Zolang deze boodschap zichtbaar is betekent dit dat deze werkzaamheden nog niet afgerond zijn.
Maar natuurlijk kunt u ook zonder de update al veel nuttige informatie vinden.

Nieuw mailadres 31-12-2019

Ons mailadres is gewijzigd in

info@hbvmierlo.nl

Voor alle berichten aan HBV MIERLO kunt u dit adres gebruiken.

Lidmaatschap 31-12-2019

Vergeet u niet zich in te schrijven als lid van de HBV Mierlo !

Door nieuwe wetgeving zijn we helaas gedwongen om al onze leden opnieuw te benaderen en om hun toestemming te vragen.

Het lidmaatschap is gratis

U kunt zich inschrijven door een mail te sturen.

Onderzoek 31-12-2019

Lange termijn verkenning wonen Geldrop-Mierlo nu openbaar

Lees hier het rapport: Woningbehoefte onderzoek Geldrop-Mierlo.

Veilige website 31-12-2019

Veiligheid

In verband met veiligheidseisen en privacywetgeving hebben wij onze site aangepast aan de eisen van de tijd zoals te zien is in de adresbalk die begint met https en het slotje aan de rechterkant.
Alle gegevens die u met ons deelt zijn volkomen veilig.

Nieuwsbrieven 31-12-2019

Nieuwsbrieven

Wij willen onze leden nog vaker en beter informeren. Hiervoor gaan wij een nieuwsbrief in het leven roepen die per mail zal worden verzonden.

Wilt u in het vervolg graag een nieuwsbrief van ons ontvangen ?

Schrijf u dan hier in.

Sociaal Plan 3-3-2017

Ondertekenen van Sociaal Plan

Lees hier het Sociaal Plan.

Hieronder een foto van de ondertekenaars van het Sociaal Plan.


Verhuiskostenvergoeding 1-3-2017

Nieuwe verhuiskostenvergoeding per 1 maart 2017

Lees hier de details van de nieuwe verhuiskostenvergoeding.

Prestatieafspraken 31-12-2019

Nieuwe prestatieafspraken voor 2017 met de gemeente.

Lees hier de details van de prestatieafspraken voor 2017.

Hieronder een foto van het moment waarop de Prestatieafspraken 2017 werden ondertekend.


Energieprestatievergoeding 31-12-2019

Nieuwe Energieprestatievergoeding.

Lees hier de details van de energieprestatievergoeding op de site van de huurcommissie.

WOZ waarde 31-12-2019

WOZ-waarde van uw woning, vanaf 1 oktober 2016 openbaar.

Lees hier de details van op de website van de Woonbond.

Wat is WOZ ?

Lees hier een uitleg.

Urgentieregeling 6-1-2016

Met spoed een woning nodig???

Per 1 januari 2016 geldt er een urgentieregeling voor sociale huurwoningen in stedelijk gebied Eindhoven, waar Geldrop-Mierlo ook onder valt.

Kijk hier op de website van de gemeente Geldrop-Mierlo.

Kijk hier in de folder Urgentie hoe de regeling in elkeer zit en of u hiervan gebruik kunt maken.

Regelgeving 1-1-2015

Nieuwe wetgeving per 01-01-2015

Inkomens- en huurgrens: de regels per 2015

De inkomensgrens voor toewijzing van sociale huurwoningen stijgt per 1 januari 2015 van 34.678 naar 34.911 euro. Dat maakte minister Blok bekend in de jaarlijkse circulaire met de voorwaarden voor de huurtoeslag en toewijzing van sociale huurwoningen. Daarin staan ook de inkomensgrenzen voor de inkomensafhankelijke huurverhoging en wijzigingen in de huurtoeslag.

Liberalisatiegrens

De liberalisatiegrens voor toewijzing van sociale huurwoningen (de grens die bepaalt of een woning in de sociale of vrije sector valt) gaat per 1 januari 2015 omhoog van 699,48 euro naar 710,68 euro. De liberalisatiegrens wordt op zijn vroegst 1 januari 2016 voor drie jaar bevroren.710,68 euro is ook de maximale huurgrens om in aanmerking te komen voor huurtoeslag. Voor jongeren onder 23 jaar mag de maandhuur in 2015 maximaal 403,06 euro zijn om huurtoeslag te kunnen krijgen. In 2014 was dat 389,05 euro.

Inkomensafhankelijke huurverhoging

Voor huishoudens in gereguleerde huurwoningen met een gezamenlijk inkomen boven de toewijzingsgrens mag de huur extra omhoog bij de jaarlijkse huurverhoging. De overheid gaat bij het vaststellen van de inkomensafhankelijke huurverhoging uit van het inkomen en de toewijzingsgrens van twee jaar geleden: Voor huishoudens met een inkomen tussen 34.229 euro en 43.786 euro geldt een maximaal toegestane huurverhoging van het basishuurverhogingspercentage plus 0,5 procent. Voor huishoudens met een inkomen van meer dan 43.786 euro geldt een maximaal toegestane huurverhoging van het basishuurverhogingspercentage plus 2,5 procent.
Het inkomensafhankelijk huurbeleid geldt in 2015 voor het laatst. In het voorjaar van 2015 komt de minister met een voorstel voor een huursombenadering.

Huurtoeslag

In de Wet op huurtoeslag (Wht) verandert de leeftijd waarop toeslagontvangers te maken krijgen met de regeling voor gepensioneerden, doordat de pensioengerechtigde leeftijd vanaf 2013 stapsgewijs omhoog gaat. Omdat de pensioengerechtigde leeftijd in 2015 65 jaar en drie maanden is, geldt de regeling voor huurders vanaf deze leeftijd.