Vergaderingen van het bestuur

     
 
Hierbij nodigen wij u uit voor een bestuursvergadering van de Huurders Belangen Vereniging op woensdag 06 december 2017 bij Dorpswerkplaats `t Saam Hekelstraat 4 aanvang 20.00 uur. Koffiekamer.  

 
A G E N D A

01. Opening. 

02.  Ingekomen en verzonden brieven / faxen / e-mail. 

03.  Goedkeuren notulen van 4 oktober 2017.

04.  Voortgang SHGM. 

05.  Evaluatie werkoverleg 15-11-2017.

06.  Evaluatie regulier overleg 04-12-2017.

07. Begroting HBV Mierlo 2017 en 2018.

08. Prestatieafspraken.

09. Begroting WBV Compaen 2018-2027.

10. Voorstel algemene ledenvergadering 2017.

11. Voorstel vergaderschema 2018.

12.  Klachten (algemeen). 

13. Rondvraag. 

14.  Sluiting.


notulen bestuursvergaderingen
Vergaderschema 2019regulier  Overleg W B V    Compaen

datum     tijdstip               Locatie
Maandag     18 februari                       14.30 uur kantoor WBV   M - Hout

Maandag      06 mei           

14.30 uur

kantoor WBV   M - Hout

Maandag      07 oktober   15.00 uur kantoor WBV   M - Hout
Maandag     02 december  14.30 uur kantoor WBV   M - Hout
 
Werkbesprekingen woning bouw Vereniging     Compaen
datum     tijdstip               Locatie
Dinsdag      21 januari                       14.30 uur Scharstraat 2   M - Hout

Dinsdag      15 april           

 14.30 uur

Scharstraat 2   M - Hout

Dinsdag      23 september    14.30 uur Scharstraat 2   M - Hout
Woensdag   18 november  14.30 uur Scharstraat 2   M - Hout

Voorbespreking H B  V      Compaen

datum  tijdstip               Locatie
Woensdag        16 januari      20.00 uur 't Saam Mierlo
Woensdag        13 februari       20.00 uur Scharstraat 2 M - Hout
Woensdag         10 april 20.00 uur Scharstraat 2 M - Hout
Woensdag            1 mei 20.00 uur 't Saam Mierlo
Woensdag            18 september 20.00 uur 't Saam Mierlo

Bestuur HBV Mierlo 

datum  tijdstip               Locatie
Woensdag        06 februari         20.00 uur 't Saam Mierlo
Woensdag        06 maart       20.00 uur 't Saam Mierlo
Woensdag        05 juni          20.00 uur 't Saam Mierlo
Woensdag        03 juli              20.00 uur 't Saam Mierlo
Woensdag        04 september                20.00 uur 't Saam Mierlo
Woensdag        30 oktober     20.00 uur 't Saam Mierlo
Woensdag         20.00 uur 't Saam Mierlo
kerstbijeenkomst     december                    20.00 uur 't Saam Mierlo

Extra vergaderingen en besprekingen  

datum     tijdstip               Locatie
woensdag                               

Donderdag     

 13.30 uur


Woensdag        10.00 uur