Vergaderingen van het bestuur

     
 
Hierbij nodigen wij u uit voor een bestuursvergadering van de Huurders Belangen Vereniging op woensdag 06 december 2017 bij Dorpswerkplaats `t Saam Hekelstraat 4 aanvang 20.00 uur. Koffiekamer.  

 
A G E N D A

01. Opening. 

02.  Ingekomen en verzonden brieven / faxen / e-mail. 

03.  Goedkeuren notulen van 4 oktober 2017.

04.  Voortgang SHGM. 

05.  Evaluatie werkoverleg 15-11-2017.

06.  Evaluatie regulier overleg 04-12-2017.

07. Begroting HBV Mierlo 2017 en 2018.

08. Prestatieafspraken.

09. Begroting WBV Compaen 2018-2027.

10. Voorstel algemene ledenvergadering 2017.

11. Voorstel vergaderschema 2018.

12.  Klachten (algemeen). 

13. Rondvraag. 

14.  Sluiting.


notulen bestuursvergaderingen
Vergaderschema 2017regulier  Overleg W B V    Compaen

datum     tijdstip               Locatie
Dinsdag      07 februari                       19.30 uur kantoor WBV   M - Hout

Dinsdag      09 mei           

19.30 uur

kantoor WBV   M - Hout

Dinsdag      26 september   19.30 uur kantoor WBV   M - Hout
Maandag     04 december  14.30 uur kantoor WBV   M - Hout
 
Werkbesprekingen woning bouw Vereniging     Compaen
datum     tijdstip               Locatie
Dinsdag      24 januari                       19.30 uur Scharstraat 2   M - Hout

Dinsdag      18 april           

 19.30 uur

Scharstraat 2   M - Hout

Dinsdag      12 september    15.30 uur Scharstraat 2   M - Hout
Woensdag   15 november  19.30 uur Scharstraat 2   M - Hout

Voorbespreking H B  V      Compaen

datum  tijdstip               Locatie
Woensdag        18 januari      20.00 uur 't Saam Mierlo
Woensdag        12 april       20.00 uur Scharstraat 2 M - Hout
Woensdag        28 juni   20.00 uur 't Saam Mierlo
Woensdag            06 september 20.00 uur Scharstraat 2 M - Hout
Woensdag            01 november 20.00 uur 't Saam Mierlo

Bestuur HBV Mierlo 

datum  tijdstip               Locatie
Woensdag        11 januari         20.00 uur 't Saam Mierlo
Woensdag        01 februari       20.00 uur 't Saam Mierlo
Woensdag        05 april           20.00 uur 't Saam Mierlo
Woensdag        07 juni               20.00 uur 't Saam Mierlo
Woensdag        28 juni                20.00 uur 't Saam Mierlo
Woensdag        04 oktober     20.00 uur 't Saam Mierlo
Woensdag        06 December 20.00 uur 't Saam Mierlo
kerstbijeenkomst     december                    20.00 uur 't Saam Mierlo

Extra vergaderingen en besprekingen  

datum     tijdstip               Locatie
woensdag      29 maart                       9.00 uur  kantoor Compaen   

Donderdag     30 maart  

 13.30 uur

 kantoor Compaen

Woensdag      31 mei    10.00 uur  kantoor Compaen