Huurcommissie

Huurcommissie


De huurcommissie is onafhankelijk en doet uitspraak bij geschillen die over huur en verhuur van huurwoningen gaan. 
Bijvoorbeeld: huurverhoging, weigering door verhuurder om onderhoud uit te voeren, servicekosten etc.

In Nederland kunnen zowel huurders als verhuurders een beroep doen op de huurcommissie. Een uitspraak van de huurcommissie is bindend, tenzij huurder of verhuurder binnen twee maanden na uitspraak in beroep gaat bij de kantonrechter.
Secretariaat huurcommissie:
 
Postbus 1695, 

2500 BL ’s-Gravenhage, 

Tel. 0800-488 72 43

Voor uitgebreide informatie zie de site van de huurcommissie.