elk jaar houden wij onze ledenvergadering


Geachte leden,

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de 36ste algemene ledenvergadering.

Deze wordt gehouden op Dinsdag 14 november 2018 in de zaal van  sport en eetcafe de Weijer, Heer van Scherpenzeelweg 24, aanvang 20.00 uur. 

Het kopje koffie en 1 consumptie is zoals elk jaar gratis.

Agenda

01.   Opening door de voorzitter. 

02.   
 
03.   

04.   Goedkeuring notulen van de 35ste algemene ledenvergadering d.d. 24 januari                 2018. 

05.   Verslag van de activiteiten in het afgelopen jaar. 

06.   Financieel verslag van de penningmeester. 

07.   Verslag van de kascontrolecommissie. 

08.   Kiezen 1 lid voor de kascontrolecommissie. 

09.   Bestuursverkiezing: periodiek aftredend en herkiesbaar zijn: 

10.   Rondvraag. 

11.   Sluiting. 

Voor inlichtingen of aanmelden voor de agendapunten 08 en 09, kunt u contact opnemen met de secretaris.

notulen ledenvergadering 2016 

Wilt u zo vriendelijk zijn om bij betaling via internet het betalingskenmerk in te vullen. 
Of eventueel straat en huisnummer, dan weten wij wie er betaald heeft, en hoeven wij niet uit te zoeken wie wie is.

Dat scheelt ons een hoop vrije tijd. Bij voorbaat dank en hopen u op dinsdag 18 oktober te ontmoeten.Geachte leden,

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de 33ste algemene ledenvergadering.

Deze wordt gehouden op Maandag2 november 2015 in de zaal van  HOTEL ’T ANKER  &  GASTERIJ MIERLE, Vesperstraat 8, aanvang 20.00 uur. Het kopje koffie en 1 consumptie is zoals elk jaar gratis.

Agenda

 

01.  Opening door de voorzitter.

 

02.  Voorlichting en uitleg over de nieuwe woningwet en de nieuw in te voeren                       puntentelling, gepresenteerd door Anne-Catrien Metz, manager wonen bij WBV                   Compaen.

 

03.  Goedkeuring notulen van de 32ste algemene ledenvergadering d.d. 23 oktober 2014.

 

04.  Verslag van de activiteiten in het afgelopen jaar.

 

05.  Financieel verslag van de penningmeester.

 

06.  Verslag van de kascontrolecommissie.

 

07.  Kiezen 1 lid voor de kascontrolecommissie.

 

08.  Bestuursverkiezing: periodiek aftredend en herkiesbaar zijn: Paul van der Westen en           Jan Brussee.

 

09.  Rondvraag.

 

10.  Sluiting.

 

 

Voor inlichtingen of aanmelden voor de agendapunten 07 en 08, kunt u contact opnemen met de secretaris.

notulen ledenvergadering 2015.

Presentatie Nieuwe woningwet 2015.Huurders Belangen Vereniging Mierlo

Secretariaat: H.v.Roozendaal
Kersenstraat 24
5731  GW  Mierlo
tel: 0492-662199
KvK: 40237836
postgiro 5368366
internet: http://www.hbvmierlo.nl
E – mail: info@hbvmierlo.nlMierlo september 2014

Geachte leden,

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de 32ste algemene ledenvergadering.
Deze wordt gehouden op donderdag 23 oktober 2014 in de zaal van HOLLANDHOTEL 'T ANKER & GASTERIJ MIERLE, Vesperstraat 8, aanvang  20.00 uur. Het  kopje koffie en 1 consumptie is zoals  elk jaar gratis.

Agenda

01.Opening door de voorzitter.

02.Voorlichting door de voorzitter de heer Frans van Grunsven over de vele ontwikkelingen op de                               woningmarkt. Erg belangrijk voor ons als huurders.  Presentatie .

03.Goedkeuring notulen van de  31ste  algemene ledenvergadering d.d.16 mei 2013.

04.Verslag van de activiteiten in het afgelopen jaar.

05.Financieel verslag van de penningmeester.

06.Verslag van de kascontrolecommissie.

07.Kiezen kascontrolecommissie.

08.Bestuursverkiezing: Periodiek aftredend en herkiesbaar zijn: mevr.Marij Louwers en de heer Hans van                 Roozendaal.

     Het bestuur is op zoek naar nieuwe bestuursleden om ons bestuur te komen versterken.

09.Rondvraag.

10.Sluiting.Voor inlichtingen of aanmeldingen voor de agendapunten 07 en 08, kunt u contact opnemen met de secretaris. 
 

notulen ledenvergadering 2014