elk jaar houden wij onze ledenvergadering


Beste Huurders,
 
De algemene ledenvergadering van 2020 gaat niet door.
 
De toelichting is simpel maar heel concreet: Corona levert teveel gevaar op.
 
Daarom hebben we een kort verhaal over de
 
aandachtspunten van dit jaar geplaatst in het
 
winternummer van Compas.
 
We komen nog met een kort jaarverslag. Heeft u vragen: u mag altijd bellen


 
 

 
 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Algemene ledenvergadering 2019
 
Geachte huurders,

 Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de 37e algemene ledenvergadering. Deze wordt gehouden op dinsdag 26 november 2019 in de zaal van Sport & eetcafé de Weijer, Heer van Scherpenzeelweg 24 Mierlo, aanvang 20.00 uur. Het kopje koffie en 1 consumptie is gratis.


 Agenda:

 

1.                 Opening door de voorzitter 20.00 uur;

2.                  Presentatie door Eugène Waterreus, programmamanager energie van Compaen; hij wil ons o.a.                   meer    uitleg geven over zonnepanelen, energielabels en de klimaatmaatregelen;

3.                  Goedkeuren notulen van de 36e ledenvergadering, d.d. 14 november 2018;

4.                  Verslag van de activiteiten in het jaar 2018;

5.                  Financieel verslag van de penningmeester over 2018;

6.                  Verslag van de kascontrolecommissie over het boekjaar 2018;

7.                  Kiezen van 1 nieuw lid voor de kascontrolecommissie;

8.                  Bestuursverkiezing: aftredend zijn Hans van Roozendaal, Wim Manders en Diny van Hagen.    

                       Bestuurslid Jan Brussée treedt af op 1 januari 2020. Hans van Roozendaal, Diny van Hagen en Jan                              Brussée zijn niet herkiesbaar. Wim Manders is wel herkiesbaar voor een nieuwe periode.

9.                  Rondvraag;

10.                 Sluiting.

11.                Bent u wellicht ons nieuwe bestuurslid???Laat het ons aub tevoren even weten.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ik wil graag bestuurslid worden van de Huurders Belangen Vereniging Mierlo

Naam: Dhr./Mevr.: ……………………………………………………………      Tel. : ………………………..

Adres:    …………………………………………………………..…………        Postcode: ……………………..

E-mailadres: ………………………………………………………………….

Handtekening: ………………………………………………………………      Datum: ………………………..

 Dit strookje opsturen naar/ bezorgen bij: Secretaris Hans v Roozendaal, Kersenstraat 24, 5731 GW, Mierlo.   

Of scannen en mailen naar: emmy_en_frans@hotmail.com

    website:www.hbvmierlo.nl          

Meer informatie: Telefoonnummer. 0492 662300 (voorzitter Frans van Grunsven
 


Geachte leden,

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de 36ste algemene ledenvergadering.

Deze wordt gehouden op Dinsdag 14 november 2018 in de zaal van  sport en eetcafe de Weijer, Heer van Scherpenzeelweg 24, aanvang 20.00 uur. 

Het kopje koffie en 1 consumptie is zoals elk jaar gratis.

Agenda

01.   Opening door de voorzitter. 

02.   
 
03.   

04.   Goedkeuring notulen van de 35ste algemene ledenvergadering d.d. 24 januari                 2018. 

05.   Verslag van de activiteiten in het afgelopen jaar. 

06.   Financieel verslag van de penningmeester. 

07.   Verslag van de kascontrolecommissie. 

08.   Kiezen 1 lid voor de kascontrolecommissie. 

09.   Bestuursverkiezing: periodiek aftredend en herkiesbaar zijn: 

10.   Rondvraag. 

11.   Sluiting. 

Voor inlichtingen of aanmelden voor de agendapunten 08 en 09, kunt u contact opnemen met de secretaris.

notulen ledenvergadering 2016 

Wilt u zo vriendelijk zijn om bij betaling via internet het betalingskenmerk in te vullen. 
Of eventueel straat en huisnummer, dan weten wij wie er betaald heeft, en hoeven wij niet uit te zoeken wie wie is.

Dat scheelt ons een hoop vrije tijd. Bij voorbaat dank en hopen u op dinsdag 18 oktober te ontmoeten.