Bestuurs samenstelling

De Huurders Belangen Vereniging Mierlo is officieel opgericht op 9 juni 1982.

Samenstelling Bestuur

Voorzitter Frans van Grunsven Haagwinde 6 662300
Secretaris>
Penningmeester Jac van der Palen Christinastraat 10 663322
Bestuurslid Marij Louwers Lijndje 44 541866
Bestuurslid Jan Brussee Lijndje 68 663353
Bestuurslid Wim Manders Franciscanessenhof 1 06-24883701
Bestuurslid Ineke Kasius Bernhardstraat 8; 06-25035658
Bestuurslid Leon Kusters Margrietstraat 18 771624
Lijst van aftreden bestuursleden

2020 Jac van der Palen Marij Louwers
2021 Frans van Grunsven Wim Manders
2022 Ineke Kasius  Leon Kusters
Frans van Grunsven Voorzitter.Jac van der Palen Penningmeester

 Marij Louwers Bestuurder.

 


 

 

 

  secretaris.


Jan Brussee Bestuurder.

 

Wim Mandere Bestuurder.