Bestuurs samenstelling

De Huurders Belangen Vereniging Mierlo is officieel opgericht op 9 juni 1982.

Samenstelling Bestuur

Voorzitter Frans van Grunsven Haagwinde 6 662300
Secretaris> VACANT
Penningmeester Jac van der Palen Christinastraat 10 663322
Bestuurslid Marij Louwers Lijndje 44 541866
Bestuurslid Ineke Kasius Bernhardstraat 8 06-25035658
ASPIRANT-Bestuurslid Anita van Oudenhoven

Erelid Hans van Roozendaal

Lijst van aftreden bestuursleden

2020 Jac van der Palen Marij Louwers
2021 Frans van Grunsven
2022 Ineke Kasius 
Frans van Grunsven Voorzitter.Jac van der Palen Penningmeester

 Marij Louwers Bestuurder.


Afbeelding invoegen

Ineke Kasius, Bestuurder

 

Hans van Roozendaal; Erelid vanaf 1 oktober 2019

De HBV is heel heel veel dank verschuldigd.

Bouwer van deze website

Afbeelding invoegen