Bestuurs samenstelling


Huurders Belangen Vereniging Mierlo is officieel opgericht op 9 juni 1982.

Voorzitter Frans van Grunsven Haagwinde 6 662300
Secretaris Hans van Roozendaal Kersenstraat 24 662199
Penningmeester Jac van der Palen Christinastraat 10 663322
Bestuurslid Marij Louwers Lijndje 44 541866
Bestuurslid Jan Brussee Lijndje 68 663353
Bestuurslid Wim Manders Franciscanessenhof  1 06-24883701
Bestuurslid Diny van Hagen Julianastraat 28 845558
Bestuurslid


lijst van aftreden bestuursleden


2019 Frans van Grunsven Jan Brussee
2020 Diny van Hagen Jac van der Palen
2021 Hans van Roozendaal Marij Louwers
Frans van Grunsven Voorzitter.Jac van der Palen Penningmeester

 Marij Louwers Bestuurder.

 

Hans van Roozendaal secretaris.


Jan Brussee Bestuurder.

 Diny van Hagen  Bestuurder


Wim Mandere Bestuurder.