onze collega huurdersvereniging uit M-Hout

Overlegpartners

Het overleg met de directie van  Woning Bouw Vereniging Compaen doen wij gezamenlijk 
met de Huurders Belangen Vereniging Compaen, uit Mierlo - Hout.  www.hbvcompaen.nl/

Werkoverleg vindt 4 keer per jaar plaats.
Regulier overleg vindt 4 keer per jaar plaats.

We hebben dan ook 8 keer per jaar een voorbespreking met beide besturen, over de agendapunten die we met de WBV gaan bespreken, en een evaluatie over de besproken punten.

We hebben ook het recht als vereniging om ieder een lid voor te dragen voor de raad van toezicht van corporatie Compaen. Dus in de raad van toezicht zitten 2 leden (van in totaal 5 leden) die door de huurders zijn  voorgedragen.


  
Beste bestuursleden,

 

Hierbij willen wij u uitnodigen voor een vergadering van beide huurdersbelangenverenigingen, Op woensdag , bij HBV Compaen, Scharstraat 2

Aanvang is 19.00 uur.

Er is een agenda als leidraad samen gesteld

 

Agenda

  1. Opening door  de voorzitter.

  2. Bespreekpunten voor het werkbespreking met WBV Compaen 
  3. Bespreekpunten voor het regulier overleg met WBV Compaen op 


  4. Wat er nog ter tafel komt.
  5. Rondvraag.
  6. Sluiting.